DACIA NORDE / Biežāk uzdotie jautājumi par KASKO

Biežāk uzdotie jautājumi par KASKO

Kas ir KASKO apdrošināšana?

KASKO apdrošināšana ir brīvprātīga sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana, kas pasargā transportlīdzekļu  īpašniekus no neparedzētiem izdevumiem transportlīdzekļu bojājumu vai zādzības gadījumā. KASKO polise, atšķirībā no OCTA, sedz zaudējumus pat tad, ja ceļu satiksmes negadījumā ir vainojams pats apdrošināšanas ņēmējs.

Kādus riskus sedz KASKO apdrošināšana?

KASKO apdrošināšana piedāvā visaptverošu aizsardzību transportlīdzekļa  zādzības vai bojājumu gadījumā. KASKO polise sedz zaudējumus neatkarīgi no tā, vai tie radušies kādas citas personas rīcības vai īpašnieka paša vainas dēļ. Kasko polise galvenokārt sedz divas risku pamatgrupas: 

 • bojājumus – KASKO apdrošināšana kompensē zaudējumus, kurus radījis, piemēram, ceļu satiksmes negadījums, sadursme ar šķērsli,  transportlīdzekļa apgāšanās, ugunsgrēks, eksplozija, dabas stihija (vētra, zibens spēriens, krusa), krītoši priekšmeti vai vandaļu bojājumi, kurus radījusi nezināma persona;
 • zādzības – KASKO polise sedz zaudējumus, kurus radījusi transportlīdzekļa vai tā aprīkojuma – audioiekārtu, virsbūves daļu u.c. – zādzība, kā arī nolaupīšana.

Katrs apdrošinātājs var pats, pēc saviem ieskatiem, izvēlēties papildu segumu, ko iekļaut KASKO apdrošināšanas piedāvājumā. Tā, piemēram, apdrošinātājs var piedāvāt segt šādus riskus – jaunvērtības apdrošināšana jauniem auto, auto aizvietošanas pakalpojumu uz remonta laiku, vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšanu, personīgo mantu apdrošināšanu, numura zīmju, reģistrācijas apliecības vai atslēgu zādzības/nozaudēšanas apdrošināšanu utt.

Kāda ir KASKO apdrošināšanas cena?

KASKO apdrošināšanas polises cena (apdrošināšanas prēmijas apmērs)  tiek noteikta pēc katras apdrošināšanas sabiedrības izstrādātas formulas, kas ietver dažādu faktoru novērtējumu. Faktori, kas  ietekmē apdrošināšanas risku lielumu:

 • transportlīdzekļa vērtība;
 • transportlīdzekļa vecums, marka un modelis;
 • transportlīdzekļa īpašnieka statuss – fiziska vai juridiska persona;
 • transportlīdzekļa izmantošanas veids;
 • apdrošināšanas ņēmēja apdrošināšanas vēsture;
 • izvēlēto apdrošināšanas segums jeb riski, kas tiks apdrošināti;
 • pašriska apmērs – jo lielāks pašrisks, jo zemāka polises cena;
 • polises darbības teritorija.
Vai KASKO apdrošināšanai ir kādi ierobežojumi vai prasības?

Apdrošināšanas sabiedrības var noteikt dažādus ierobežojumus attiecībā uz KASKO polises iegādi. Tā, piemēram, apdrošinātāji var noteikt maksimālo transportlīdzekļa vecumu, kuram var iesniegt KASKO apdrošināšanu.  Apdrošināšanas sabiedrības ir tiesīgas īpašniekam pieprasīt aprīkot transportlīdzekli ar papildus drošības iekārtām: minimālās prasības – transportlīdzeklim ir jābūt aprīkotam ar skaņas signalizāciju, kas reaģē uz visu virsbūves elementu  - pārsega un durvju -  atvēršanu. Transportlīdzeklim ir obligāti  jābūt aprīkotam ar imobilaizeri.

Kurās valstīs ir spēkā KASKO apdrošināšana?

KASKO apdrošināšanas iegādes brīdī transportlīdzekļa īpašnieks var izvēlēties KASKO polises darbības teritoriju – Latvija, Baltijas valstis, Eiropas Savienība vai citas Eiropas valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis vai NVS valstis.

Vai KASKO atlīdzība tiek izmaksāta vienmēr?

Apdrošinātāja sabiedrība ir tiesīga samazināt vai pilnībā atteikt KASKO atlīdzības izmaksu tādās situācijās, kad zaudējumi radušies, pārkāpjot apdrošinātāja noteiktos un KASKO polisē iekļautos noteikumus, piemēram:

 • autovadītājs negadījuma brīdī ir vadījis transportlīdzekli alkoholisko, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, vai lietojis tādus medikamentus, kas samazina vadītāja reakcijas ātrumu un uzmanību;
 • autovadītājs transportlīdzekli ir vadījis bez tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas spēkratu;
 • autovadītājs negadījuma brīdī ir pārsniedzis pieļaujamo braukšanas ātrumu;
 • autovadītājs nav ievērojis luksofora aizliedzošos signālus vai „Stop” zīmes;
 • transportlīdzekļa zādzības gadījumā pēc zādzības apdrošinājuma ņēmējs nevar uzrādīt visas polisē norādītās atslēgas, imobilaizera čipus vai reģistrācijas apliecību.

Šos izņēmumus katrs apdrošinātājs iekļauj noteikumos pēc saviem ieskatiem.

Kādu KASKO polisi vislabāk iegādāties?

Izvēloties konkrētu KASKO apdrošināšanu, iesakām rūpīgi iepazīties ar KASKO apdrošināšanas noteikumiem. Visbūtiskākais, kam nepieciešams pievērst uzmanība, slēdzot KASKO apdrošināšanas līgumu, ir risku segums, izņēmumi, kā arī vadītāja/īpašnieka rīcība, iestājoties apdrošināšanas gadījumam. Apdrošinot savu transportlīdzekli SIA  NORDE APDROŠINĀŠANA, brokeris  izskaidros šos faktorus.

Kāds ir KASKO polises darbības termiņš?

KASKO apdrošināšanas polises darbības termiņš parasti ir 12 mēneši jeb viens gads.

Vai ir iespējams samazināt KASKO polises cenu?

KASKO apdrošināšanas polises cena tiek veidota, ņemot vērā dažādus kritērijus, taču ir iespējams samazināt tās cenu, atsakoties no papildus pakalpojumiem. Viens no veidiem, kā samazināt KASKO polises cenu, ir palielināt pašriska apmēru. Otrs risinājums, kā samazināt KASKO polises cenu, ir tās darbību izvēlēties tikai Baltijas valstīs, nevis visā Eiropā. Tāpat KASKO cenu ir iespējams samazināt, veicot KASKO polises apmaksu uzreiz.

Kas ir pašrisks?

Pašrisks ir noteikta daļa no zaudējuma, kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, sedz pats apdrošinājuma ņēmējs. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas sabiedrība apmaksā to zaudējumu daļu, kas pārsniedz apdrošināšanas līgumā norādīto pašrisku. Pašrisks līgumā noteiktajā apjomā tiek ieturēts par katru apdrošināšanas gadījumu, neatkarīgi no to skaita, līdz ar to, jāņem vērā, ka nebūs iespējams gada laikā “sakrāt” dažādus bojājumus uz dažādām automašīnas detaļām un tad pieteikt to kā vienu gadījumu. Par katru gadījumu tiks piemērots atsevišķs pašrisks. Transportlīdzekļa zādzības/nolaupīšanas vai pilnīgas bojāejas gadījumos pašrisks tiek noteikts procentos no transportlīdzekļa tirgus vērtības negadījuma brīdī.

Kāda ir KASKO apdrošinājuma summa?

KASKO apdrošinājuma summa ir naudas summa, par kuru transportlīdzeklis ir apdrošināts. Tā tiek noteikta atbilstoši transportlīdzekļa tirgus vērtībai polises noformēšanas brīdī, ko ir iespējams noskaidrot, salīdzinot auto markai, modelim, izlaiduma gadam un komplektācijai līdzīgu auto vidējās cenas tirgū. Tomēr jāņem vērā, ka, iestājoties transportlīdzekļa zādzības vai pilnas bojāejas riskiem, ja vien līgumā nav atrunāts citādi, apdrošinātājam nav pienākuma maksāt polisē norādīto apdrošinājuma summu. Iestājoties šiem riskiem, aprēķinot atlīdzību, tiks ņemta vērā automašīnas tirgus vērtība negadījuma brīdī.

Kā rīkoties, ja esmu cietis ceļu satiksmes negadījumā? Kā pieteikt KASKO atlīdzību?

SIA “Norde apdrošināšana” palīdzēs, sniedzot informāciju un norādes, kā vislabāk rīkoties konkrētajā situācijā. Šajā un citos jautājumos, kas attiecas uz OCTA un KASKO polisēm, kuras esat iegādājies SIA NORDE APDROŠINĀŠANA, vienmēr varat zvanīt mums.